Συνέδρια για τους επόμενους μήνες

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης διοργανώνει στην Αθήνα 19-20 Ιουνίου διημερίδα με τίτλο "Παιδί και Διαδίκτυο- ευκαιρίες και απειλές".

Το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης διοργανώνει το 11ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση –Μετανάστευση και τα Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα» 11-13 Ιουλίου. Πληροφορίες συγγραφής και έντυπο-υπόδειγμα Β5 για τις
ανακοινώσεις στο www.kedek.gr.

Η Εταιρεία Επιστημών Αγωγής Δράμας, προγραμματίζει την πραγματοποίηση του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της στη Δράμα στις 17, 18 και 19 Οκτωβρίου 2008 με γενικό θέμα:
«Ο εκπαιδευτικός και το έργο του, Παρελθόν – Παρόν ‐ Μέλλον».

Το ίδρυμα "Σώμα Ελλήνων Προσκόπων" οργανώνει με την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας συνέδριο με τίτλο "ο ρόλος της Τυπικής, της Μη Τυπικής και της Άτυπης Εκπαίδευσης στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών και των εφήβων. Τα νέα δεδομένα στα χαρακτηριστικά της ηλικίας." Αθήνα, 8 και 9 Νοεμβρίου 2008. www.sep.org.gr/synedrio

Ο Κλάδος Γνωστικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ) και τα Τμήματα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Δημοτικής Εκπαίδευσης, και Ψυχολογίας του Α.Π.Θ διοργανώνουν το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας: "Γνωστική Ψυχολογία: Από το Εργαστήριο στην Κοινωνία" στη Θεσσαλονίκη, από 6 έως 9 Νοέμβρη 2008.

Η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει το ΣΤ' Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο "Ελληνική Παιδαγωγική και εκπαιδευτική Έρευνα" . 5-7 Δεκεμβρίου, Αθήνα.

Σχόλια