Αξιοποίηση εκπαιδευτικών κόμιξ στην τάξη

Η ερευνητική ομάδα CoSyLab του Πανεπιστημίου Πειραιά και η εταιρία ITisART, οργανώνουν ένα σεμινάριο για την αξιοποίηση των ψηφιακών κόμικς στην εκπαίδευση. Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και γονείς που ενδιαφέρονται να μυήσουν τους μικρούς μαθητές σε δραστηριότητες δημιουργίας ψηφιακών κόμικς.

Τα ψηφιακά διαδραστικά κόμικς αποτελούν πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό που αξιοποιεί την εικόνα και το κείμενο, ενώ στην ψηφιακή τους μορφή αξιοποιούν το διαδίκτυο και τα υπερμέσα.

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν τρόποι αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων στην εκπαιδευτική πρακτική. Θα περιγραφούν μαθησιακές στρατηγικές και σχέδια μαθήματος αξιοποίησης των ψηφιακών κόμικς σε μαθήματα Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Επίσης, θα γίνει παρουσίαση του λογισμικού ComicLab, το οποίο είναι ένα καινοτομικό εκπαιδευτικό εργαλείο δημιουργίας ψηφιακών κόμικς.

Οργανωτές

  • CoSyLab – Ερευνητική Ομάδα Προηγμένων Τεχνολογιών Μάθησης και Πολιτισμού, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά [http://cosy.ted.unipi.gr]
  • Εταιρία ITisART [http://www.itisart.com.gr]

Το εργαστήρι αυτό εντάσσεται σε δράσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ψηφιακών εκπαιδευτικών κόμικς στα σχολεία που μερικώς υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό διακρατικό ερευνητικό έργο EduComic Comenius project (www.educomics.org) που χρηματοδοτείται μερικώς από το πρόγραμμα LifeLong Learning Comenius και το οποίο συντονίζει η ερευνητική ομάδα CoSyLlab του Πανεπιστημίου Πειραιά.

(Σάββατο, 17 Απριλίου, 18:00)

Για το συγκεκριμένο σεμινάριο, δεν απαιτείται εγγραφή. Η είσοδος θα γίνει με σειρά προτεραιότητας.

Σχόλια