Τύπος προσωπικότητας και εγκέφαλος

Απολογούμαι για την απουσία μηνυμάτων το τελευταίο διάστημα, προέρχεται από τη μεσολάβηση ευχάριστων στιγμών! Συνεχίζουμε λοιπόν την ανάγνωση ενδιαφερόντων θεμάτων από το χώρο της ψυχολογίας και της εκπαίδευσης, μελετώντας ένα άρθρο από το ΒΗΜΑ το οποίο μας παρουσιάζει ευρήματα σχετικά με την απεικόνιση στοιχείων της προσωπικότητας στη μορφολογία του εγκεφάλου μας (υπογραμμίσεις δικές μου):

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
Πολλές φορές μιλάμε για κάποιον γνωστό μας που είναι «η ψυχή της παρέας» ή για κάποιον άλλον που είναι μονίμως νευριασμένος. Τα χαρακτηριστικά αυτά της προσωπικότητας, τα οποία γίνονται εμφανή στις κοινωνικές συναναστροφές μας, είναι όμως «καταγεγραμμένα» και στον εγκέφαλο. Σύμφωνα με μια νέα μελέτη ειδικών του Πανεπιστημίου της Μινεσότας μια απεικόνιση του εγκεφάλου μπορεί να δείξει τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου με βάση το μέγεθος διαφορετικών περιοχών του. Οσο μεγαλύτερη είναι σε μέγεθος μια περιοχή του εγκεφάλου τόσο ισχυρότερη εκτιμάται ότι είναι σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να περιγραφεί ο χαρακτήρας κάποιου. Οι ψυχολόγοι έχουν λοιπόν ενώσει παρεμφερή χαρακτηριστικά σε πέντε μεγάλες κατηγορίες: νευρωτισμός, εξωστρέφεια, ανοιχτότητα- ειλικρίνεια, αλτρουισμός- συνεργατικότητα, οργανωτικότητα- ευσυνειδησία (στα αγγλικά οι πέντε αυτές κατηγορίες αποκαλούνται «Βig Five»).

Οι ερευνητές από τη Μινεσότα με επικεφαλής τον δρα Κόλιν ντε Γιανγκ προχώρησαν σε απεικόνιση του εγκεφάλου 116 εθελοντών. Προέκυψε σύνδεση μεταξύ του μεγέθους συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου και της προσωπικότητας σε ό,τι αφορούσε τέσσερις από τις πέντε κατηγορίες (εκτός από εκεί νη της ανοιχτότητας- ειλικρίνειας). Για παράδειγμα τα άτομα με αλτρουισμό και συμπόνια για τους άλλους φάνηκε ότι διαθέτουν μεγάλο οπίσθιο τμήμα της έλικας του προσαγωγίου- πρόκειται για μια περιοχή του εγκεφάλου που θεωρείται ότι εμπλέκεται στην κατανόηση των πεποιθήσεων των άλλων ανθρώπων.

Οσοι είχαν υψηλό σκορ στον νευρωτισμό εμφάνιζαν μεγαλύτερο από το κανονικό μέσο τμήμα της έλικας του προσαγωγίου. Πρόκειται για μια περιοχή που συνδέεται με την ανίχνευση των λαθών και την απόκριση στον συναισθηματικό αλλά και στον φυσικό πόνο.

Τα νευρωτικά άτομα παρουσίαζαν επίσης μικρότερο ραχιαίο-έσω προμετωπιαίο φλοιό, περιοχή που συνδέεται με τη ρύθμιση του συναισθήματος.

Τα εξωστρεφή άτομα διέθεταν μεγαλύτερο μέσο κογχομετωπιαίο φλοιό, μια περιοχή που εμπλέκεται στην επεξεργασία της ανταμοιβής. Πιστεύεται ότι οι εξωστρεφείς τύποι είναι πιο ευαίσθητοι στο θέμα της ανταμοιβής με αποτέλεσμα να αναπτύσσουν μεγαλύτερη κοινωνική αλληλεπίδραση.

Τα οργανωτικά και ευσυνείδητα άτομα, τα οποία είναι συνήθως πολύ μεθοδικά και με υψηλό αίσθημα αυτοπειθαρχίας, είχαν μεγαλύτερη μέση μετωπιαία έλικα, περιοχή που συνδέεται με τη μνήμη και τον σχεδιασμό.

Σχόλια