Έρευνα του υπουργείου Παιδείας για τη βία στα σχολεία

Το υπουργείο Παιδείας συντονίζει ερωτηματολόγιο στα πλαίσια έρευνας, για να μελετηθεί καλύτερα το φαινόμενο διαφόρον μορφών βίας στο ελληνικό σχολείο. Το παρακάτω άρθρο μας κατατοπίζει σχετικά:


Τα φαινόμενα βίας στα σχολεία φαίνεται να έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να είναι τα θύματα επιθετικών συμπεριφορών τόσο εκ μέρους των συνομηλίκων τους όσο και από μεγαλύτερα παιδιά.

Συγχρόνως, αυξάνονται και τα φαινόμενα με τα ίδια τα παιδιά να είναι οι θύτες ή να εμπλέκονται με κάποιον τρόπο σε περιστατικά σωματικής, λεκτικής κλπ βίας.

Τα φαινόμενα αυτά προβληματίζουν το υπουργείο Παιδείας που ίδρυσε και λειτουργεί το Παρατηρητήριο για την πρόληψη της Σχολικής βίας και του Εκφοβισμού.

Στις 12 Απριλίου ο υφυπουργός Παιδείας Θ. Παπαθεοδώρου έστειλε στα σχολεία ειδικό ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώνεται από τους μαθητές από τις 17 και μέχρι 25 Απριλίου.

Το ερωτηματολόγιο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του υπουργείου στη διεύθυνση: http://paratiritirio.minedu.gov.gr

Η πρόσβαση των μαθητών στο ερωτηματολόγιο γίνεται μέσω κωδικού και οι διευθυντές έχουν την υποχρέωση να παρέχουν κάθε διευκόλυνση στους μαθητές για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Η έρευνα απευθύνεται στους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων και σκοπός της είναι να συγκροτηθεί το πρωτογενές υλικό καταγραφής και μελέτης, ώστε οι δράσεις για την πρόληψη να γίνουν το βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Άλλωστε, μέσω των απαντήσεων των παιδιών το υπουργείο Παιδείας θα έχει την ευκαιρία να διαπιστώσει σε ποια σχολεία υπάρχει έξαρση της βίας.

Το ερωτηματολόγιο του υπουργείου Παιδείας


Σχόλια