Ανορεξία και αυτισμός: κοινά χαρακτηριστικά

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη που δημοσιεύτηκε πριν μερικούς μήνες υποστηρίζει μια νέα συσχέτιση στη συμπτωματολογία ανάμεσα σε δύο διαταραχές: τη νευρική ανορεξία και τον αυτισμό. Είναι μια πολύ χρήσιμη συσχέτιση που μας βοηθά και στη διαφορική διάγνωση, αλλά και στην επιστράτευση καταλληλότερων μέσων για την αντιμετώπισης της δύσκολης και επικίνδυνης αυτής διαταραχής. Μεταφράζω το σχετικό κείμενο από άρθρο:

Η νευρική ανορεξία χαρακτηρίζεται από απίσχναση, μια ασταμάτητη επιδίωξη του λεπτού σώματος και την απροθυμία να διατηρηθεί ένα φυσιολογικό ή υγιές βάρος, μια στρέβλωση της εικόνας του σώματος και έντονο φόβο απόκτησης βάρους, αμμηνορυσία στα κορίτσια και τις γυναίκες και ακραία διαταραγμένη διατροφική συμπριφορά, σύμφωνα με το ANAD (National Association of Anorexia Nervosa and Associated Disorders). . 
Σύμφωνα με ερευνητές από το Cambridge, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορούμε να συνδέσουμε την ανορεξία με αυτιστικά χαρακτηριστικά: η ανορεξία έχει να κάνει με άκαμπτες στάσεις και συμπεριφορά. Ασθενείς με ανορεξία συχνά ασχολούνται υπερβολικά με τον εαυτό τους (σχετικά με το βάρος τους ή με το δικαίωμά τους να κάνουν ό,τι θέλουν). Επίσης, και στον αυτισμό και στην ανορεξία έχουμε ανηδονικά κοινωνικά χαρακτηριστικά, δυσκολίες στη συναισθηματική νοημοσύνη, χαμηλές επιδόσεις σε δοκιμασίες θεωρίας του νου και τέλος αλεξιθυμία.

Σύμφωνα με το Κέντρο Έρευνας για τον Αυτισμό στο πανεπιστήμιο του Cambridge (Autism Research Centre, Cambridge University), τα κορίτσια που πάσχουν από ανορεξία έχουν αυξημένα χαρακτηριστικά αυτισμού. Σε αυτή τη νέα μελέτη, οι ερευνητές έλεγξαν αν οι ασθενείς με νευρική ανορεξία έχουν αυξημένα σκορ σε μια κλίμακα αυτιστικών χαρακτηριστικών (Autism Spectrum Quotient- (AQ), όπως και σε άλλα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το φάσμα του αυτισμού: την κλίμακα ενσυναίσθησης Empathy Quotient (EQ) και της συστηματοποίησης Systemizing Quotient (SQ).
Ο  Dr. Simon Baron-Cohen, PhD, Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας στο πανεπιστήμιο του Cambridge, Συνεργάτης με το Trinity College του Cambridge, διευθυντής του κέντρου έρευνας για τον αυτισμό στο Cambridge και επικεφαλής της έρευνας, τέσταρε 66 κοπέλες με ανορεξία ηλικίας 12-18 ετών και 1609 κοπέλες χωρίς ανορεξία της ίδιας ηλικίας. Και στις δύο ομάδες χορηγήθηκαν τα παραπάνω τεστ. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι τα κορίτσια που είχαν ανορεξία είχαν 5 φορές μεγαλύτερο σκορ στον αυτισμό στη σχετική κλίμακα, σε σύγκριση με τα κορίτσια χωρίς ανορεξία. Επίσης βρέθηκε ότι περισσότερα από τα μισά ανορεξικά κορίτσια επέδειξαν ευρύτερο φαινότυπο αυτισμού (χαρακτηριστικά δηλαδή που υποδεικνύουν μια γενετική τάση για αυτιστικά χαρακτηριστικά σε μια οικογένεια), σε σύγκριση με το 15% των κοριτσιών χωρίς ανορεξία. Στο τεστ συστηματοποίησης (πόσο ισχυρό ενδιαφέρον έχει ένα άτομο να απασχολείται επαναληπτικά με μια δραστηριότητα και σε προβλέψιμα συστήματα που βασίζονται σε κανόνες), τα κορίτσια με ανορεξία σκόραραν υψηλότερα, ενώ είχαν χαμηλότερη ενσυναίσθηση- δύο χαρακτηριστικά που μοιάζουν με αυτά που παρατηρούμε και στον αυτισμό.

Σχόλια