Αναρτήσεις

Σεμινάριο ψυχολογικής προσέγγισης ασθενή- Αθήνα

Σεμινάριο διαχείρισης άγχους- Αθήνα

Σεμινάριο υπερφαγίας- βουλιμίας στη Θεσσαλονίκη

Νοητική κατανάλωση φαγητού οδηγεί σε μικρότερη πραγματική κατανάλωση!

Χαρτογράφηση συνάψεων του νευρικού συστήματος

Αποτελεσματικότητα φαρμάκων placebo

Μέγεθος αμυγδαλής εγκεφάλου και κοινωνικό δίκτυο

Καλή Χρονιά!