Αναρτήσεις

14η έκθεση μαθητικής φωτογραφίας 2009-Θεσσαλονίκη

Το σύνδρομο savant και η καλλιέργεια της μνήμης

Σύνδεσμος γονέων και φίλων χαρισματικών παιδιών Κύπρου

Παχυσαρκία-διαταραχές πρόσληψης τροφής-εθισμός στο διαδίκτυο: αριθμοί από μια Μονάδα Εφηβικής Υγείας

Βία στα ελληνικά σχολεία: επιπολασμός ως προς τα είδη βίας

Γυναίκες και μόρφωση- μερικά στοιχεία

Επανάληψη σεμιναρίου για Ψυχολογία της Διατροφής

Βιοϊατρικό ή βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο για την ασθένεια;

Σεμινάριο: Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή