Διαχείριση άγχους- σεμινάριο


Μετά το εργαστήρι-σεμινάριο με θέμα την Ψυχολογία της Διατροφής, ακολουθεί στις 31/5 το επόμενο σεμινάριο του κύκλου με θέμα τη Διαχείριση Άγχους.
Ολοένα και συχνότερα διαπιστώνουμε ότι η κακή (ή μηδενική) διαχείριση του άγχους, καθώς και η εσφαλμένη αυτοεκτίμησή μας, αποτελούν τις δύο μεγαλύτερες πηγές προβλημάτων στην σωματική και ψυχική μας υγεία. Στο σεμινάριο αυτό θα μιλήσουμε για το τι είναι άγχος, τι επιπτώσεις έχει σε διάφορα επίπεδα, από που προέρχεται, ποιους κινδύνους κρύβει και θα εστιάσουμε σε ποιοτικές και ποσοτικές τεχνικές αξιολόγησης και σε εξατομικευμένες προσεγγίσεις για τη διαχείρισή του. Τέλος, έμφαση θα δοθεί και σε πιο συγκεκριμένα θέματα άγχους, όπως το επαγγελματικό στρες σε διάφορα επαγγέλματα, η υπερκόπωση, το άγχος μαθητών και εκπαιδευτικών, το άγχος των εξετάσεων και οι σχέσεις του άγχους με τη διατροφή, τον ύπνο και ορισμένες παθήσεις που συνδέονται με αυτό. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τους EMPLOY AE.

Σχόλια