Συνέδριο -Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση

7-9 Νοεμβρίου 2008

5o Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή
Επιστήμη και Κοινωνία: Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση

6-9 Νοεμβρίου 2008 Φεστιβάλ Επιστήμης

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα/Διδασκαλείο Νηπιαγωγών

Με τη συμπαράσταση της Ελληνικής Επιτροπής της Ο.Μ.Ε.Ρ.

Για λεπτομέρειες: http://users.uoi.gr/5conns/

Σχόλια