1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας Φοιτητών της ΕΛΨΕ σε συνεργασια με τον ΣΕΦΨ και το Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (ΕΛ.Ψ.Ε.), πιστεύοντας ακράδαντα πως όλοι οι φοιτητές, ανεξάρτητα από την πορεία που έχουν επιλέξει ή σκέφτονται να ακολουθήσουν, μπορούν να προσφέρουν στην επιστήμη, διοργανώνει, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων Φοιτητών Ψυχολογίας και το Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για Φοιτητές Ψυχολογίας.

Το Συνέδριο, με τίτλο «Φοιτητές του Σήμερα, Επιστήμονες του Αύριο» θα διεξαχθεί από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, θα δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους φοιτητές να παρακολουθήσουν ομιλίες και συμπόσια, να παρουσιάσουν την προσωπική τους έρευνα, αλλά και να γνωριστούν με νέους, μελλοντικούς συναδέλφους.

Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας δίνει τη μοναδική ευκαιρία σε πρόσφατους πτυχιούχους, καθώς και σε τελειόφοιτους φοιτητές που έχουν εκπονήσει την πτυχιακή τους εργασία (ή άλλη ολοκληρωμένη ατομική ψυχολογική έρευνα), να μοιραστούν με τους συμφοιτητές τους την εμπειρία και τις γνώσεις που αποκόμισαν, υποβάλλοντας, σε συνεργασία με τον επιστημονικό επόπτη της έρευνάς τους, αίτηση αναρτημένης ή προφορικής ανακοίνωσης.

Στόχο του Συνεδρίου αποτελεί η ανάδειξη των φοιτητών και των πτυχιακών τους εργασιών, καθώς οι φοιτητές είναι εκείνοι που ως επιστήμονες του αύριο θα κληρονομήσουν την ευθύνη της εξέλιξης της ψυχολογίας του 21ου αιώνα.

Ιστοσελίδα Συνεδρίου: http://noc.panteion.gr/student

Σημαντικές Ημερομηνίες
:

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Εργασιών: 20/06/2008
Ειδοποίηση Αποδοχής Εργασιών: 15/07/2008
Ημερομηνία Λήξης Έγκαιρης Εγγραφής: 11/09/2008

Σχόλια