Κακοποίηση Παιδιού και Ψυχικό Τραύµα: Σύγχρονες δυνατότητες ανίχνευσης, αντιµετώπισης και πρόληψης

4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο

Θέμα «Κακοποίηση Παιδιού και Ψυχικό Τραύµα: Σύγχρονες δυνατότητες ανίχνευσης, αντιµετώπισης και πρόληψης»

27 - 29 Νοεµβρίου 2008
Αµφιθέατρο 9,84 Δήµου Αθηναίων, Τεχνόπολις Γκάζι

Οργάνωση:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Υποστήριξη:
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Είσοδος Ελεύθερη
Θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Προθεσµία υποβολής περιλήψεων: 30 Σεπτεµβρίου 2008

- Αποστολή στο e-mail: info@obrela.gr

- Στην περίληψη θα πρέπει να περιέχονται:
1. τίτλος
2. ονοµατεπώνυµο
3. ίδρυµα ή φορέας
4. e-mail και τηλέφωνο επικοινωνίας
5. κείµενο έως 250 λέξεις

- Ο χρόνος των παρουσιάσεων θα είναι 15-20 λεπτά, ενώ στους οµιλητές θα είναι
διαθέσιµα όλα τα µέσα παρουσίασης.

- Η Οργανωτική Επιτροπή θα σας ενηµερώσει για την αποδοχή, καθώς και τον
προγραµµατισµό της παρουσίασης, µέχρι τις 20 Οκτωβρίου.
http://www.obrela.gr/4oSunedrio.htm

Σχόλια