Και άλλα ελληνικά πανεπιστήμια στα πρώτα...500


Σε αυτό το άρθρο στα ΝΕΑ, εκτός από τον πανηγυρισμό ότι το Πανεπιστήμιο της Αθηνας είναι...διακοσιοστό, αναφέρεται και ότι στη λίστα

"περιλαμβάνονται ακόμα 5 ελληνικά ιδρύματα, το Πολυτεχνείο της Αθήνας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πάτρας και το Πανεπιστήμιο Πάτρας. Ωστόσο τα τρία εξ αυτών, αντίθετα με το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, υποχωρούν στη φετινή παγκόσμια κατάταξη σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα άλλα δύο διατηρούνται στις θέσεις από 401 έως 500".

Σχόλια