Ημερίδα ΠΑΣΥΚΑΓΑ

Στις 29 Νοεμβρίου, ο ΠΑΣΥΚΑΓΑ (Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών της Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αποφοίτων Πανεπιστημίου) διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη (Αριστοτέλειο) μια ημερίδα με θέμα:

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ


Μια αξιόλογη πρωτοβουλία του Συλλόγου για την επιμόρφωση των καθηγητών όχι μόνο σε θέματα της διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας, αλλά και για την παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση των καθηγητών. Περισσότερες λεπτομέρειες στο εξής PDF.

Το πρόγραμμα:

9.00-10.00: Εγγραφές
10.00-11.30: Σεμινάρια Διδακτικής
11.30-12.00: Διάλειμμα
12.00-13.30: Σεμινάρια Παιδαγωγικής
13.30-14.00: Διάλειμμα
14.00-15.30: Σεμινάρια Διδακτικής
15.30 : Λήξη της ημερίδας, διανομή βεβαιώσεων

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 10.00-11.30
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1.
Θέμα: «De la théorie à la pratique: planification d’une séance d’enseignement, sélection et exploitation du matériel, élaboration d’activités communicatives»
«Από τη θεωρία στην εφαρμογή: σχεδιασμός μαθήματος, επιλογή και επεξεργασία υλικού, δημιουργία επικοινωνιακών δραστηριοτήτων»
Εισηγήτρια: Sandrine Alegre, Α.Π.Θ.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2.
Θέμα: «Didactique du plurilinguisme et éducation langagière. Pour une gestion de la diversité linguistique et culturelle dans la classe scolaire »
«Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσική αγωγή. Μια πρόταση διαχείρισης της γλωσσικής και πολιτισμικής ετερότητας στην ελληνική σχολική τάξη»
Εισηγήτρια: Μουμτζίδου- Καλογιάννη Αργυρώ, Ε.Ε.ΔΙ.Π του Τ.Ε.Π.Α.Ε. του Α.Π.Θ..

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 12.00-13.30

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1: Θέμα: «Έφηβοι και παραβατική συμπεριφορά στο χώρο του σχολείου»
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Σουσαμίδου, Δρ. Ψυχολογίας, Σχολική Σύμβουλος

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2: Θέμα: «Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός και τα προβλήματα συμπεριφοράς στη σχολική τάξη: τρόποι παρέμβασης και τεχνικές αντιμετώπισης»
Εισηγήτρια: Καλλιόπη Εμμανουηλίδου, Σχολική Ψυχολόγος

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3: (Μέρος Α)
Θέμα: «Ορισμός και διαφορική διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών-μελέτη περίπτωσης»
Εισηγήτριες: Αναστασία Αλευριάδου, επίκουρη καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής στο Παν/μιο Δυτ. Μακεδονίας
Ελένη Γρίβα, λέκτορας Διδακτικής της β’ ξένης γλώσσας, Παιδαγωγικό τμήμα, Παν/μιο Δυτ. Μακεδονίας

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 14.00-15.30

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1.
Θέμα: «L’enseignement précoce du FLE : une gestion pédagogique des compétences langagières, cognitives et communicatives. Une pédagogie interactive et interculturelle de contact des langues et des cultures»
«Η διδασκαλία των γαλλικών ως ξένης γλώσσας σε παιδιά δημοτικού σχολείου: μια αλληλεπιδραστική και διαπολιτισμική παιδαγωγική της επαφής των γλωσσών πολιτισμών μέσα στη σχολική τάξη»
Εισηγήτρια: Μουμτζίδου- Καλογιάννη Αργυρώ, Ε.Ε.ΔΙ.Π του Τ.Ε.Π.Α.Ε. του Α.Π.Θ.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2.
Θέμα: «Enseigner le FLE dans une perspective actionnelle»
« Η διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας στο πλαίσιο της προσέγγισης με προσανατολισμό στη δράση»
Εισηγητρια: Ευαγγελία Μουσούρη, Ε.Ε.Δ.Ι.Π. στο ΚΔΞΓ Α.Π.Θ., ΣΕΠ στο Ε.Α.Π.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3: (Μέρος Β)
Θέμα: «Ενδυνάμωση των Στρατηγικών πρόσληψης και παραγωγής λόγου των μαθητών στην ξένη γλώσσα»
Εισηγήτριες: Αναστασία Αλευριάδου, επίκουρη καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής στο Παν/μιο Δυτ. Μακεδονίας
Ελένη Γρίβα, λέκτορας Διδακτικής της β’ ξένης γλώσσας, Παιδαγωγικό τμήμα, Παν/μιο Δυτ. Μακεδονίας.

Σχόλια