ΗΜΕΡΙΔΑ: Τα παιδαγωγικά στο Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ


Μεθαύριο (1 Νοέμβρη) η εταιρεία EMPLOY οργανώνει στη Θεσ/νίκη (Ολύμπιον, πλ. Αριστοτέλους) ημερίδα για τα παιδαγωγικά του επόμενου διαγωνισμού ΑΣΕΠ.

Επιγραμματικά η θεματολογία:

Το σύγχρονο σχολείο αποτελεί πρόκληση για πολλούς εκπαιδευτικούς, καθώς, εκτός από την επιστημονική κατάρτισή τους, απαιτούνται από αυτούς και γενικές παιδαγωγικές και ψυχοπαιδαγωγικές γνώσεις καθώς και κατοχή εφαρμόσιμων τεχνικών για την αντιμετώπιση πολλών ιδιαίτερων ζητημάτων που προκύπτουν στην εκπαιδευτική πράξη. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται και στον τομέα της συμπεριφοράς των μαθητών, όπου ο εκπαιδευτικός καλείται να γνωρίζει πώς να διαχειρίζεται τα προβλήματα των παιδιών και των εφήβων, από απλές συναισθηματικές-κοινωνικές δυσκολίες μέχρι την παραβατική συμπεριφορά. Παράλληλα, οι επιμέρους γνώσεις που σχετίζονται με δομολειτουργικά στοιχεία της εκπαίδευσης ολοκληρώνουν ένα ευρύτερο σύνολο πεδίων που επιχειρεί να καλύψει η παρούσα ημερίδα

Κεντρικά σημεία της εισήγησης:

Α΄ Ενότητα

 • Εννοιολογικός Προσδιορισμοί: αγωγή, μάθηση, εκπαίδευση.

 • Εξωσχολικοί παράγοντες αγωγής.

 • Θεωρίες Μάθησης και το φαινόμενο της εκπαίδευσης.

 • Δομή και λειτουργία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

 • Σχέση σχολείου – εκπαίδευσης και κοινωνίας,

 • Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο,

 • Επιδράσεις του σχολείου στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου

Β΄ Ενότητα

 • Αξιολόγηση (μαθητή, εκπαιδευτικού, εκπαιδευτικού έργου).

 • Καινοτομίες στην εκπαίδευση (Ολοήμερο σχολείο, νέες τεχνολογίες, εκπαιδευτικά προγράμματα).

 • Μέθοδος project – Διαθεματικότητα.

 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.

 • Συνεργασία εκπαιδευτικών γονέων μαθητών.

 • Πρακτική αντιμετώπιση ζητημάτων της καθημερινής σχολικής ζωής.

Γ΄ Ενότητα

 • Εισαγωγή του παιδιού στην εκπαίδευση (προσαρμογή) και μετάβαση προς την επόμενη βαθμίδα.

 • Καλλιέργεια κινήτρων.

 • Χρήση αμοιβών και ποινών.

 • Μαθησιακές δυσκολίες και οι επιπτώσεις τους στη συμπεριφορά.

 • Τρόποι επικοινωνίας και συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών.

 • Συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών.

Δ΄ Ενότητα

 • Συναισθηματικές-ενδοπροσωπικές δυσκολίες.

 • Προβλήματα στην κοινωνικοποίηση και στις σχέσεις μεταξύ μαθητών.

 • Καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και διευκόλυνση επικοινωνίας.

 • Παραβατική συμπεριφορά.


Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σχόλια