«Το Σχολείο του Ολύμπου»

από την Ημερησία της Πιερίας

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2008
Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Σπουδών Μυθολογίας, Αρχαιολογίας και Φιλοσοφίας με τίτλο «Το Σχολείο του Ολύμπου» πρόκειται να ιδρυθεί στην ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου. Την πρωτοβουλία έχει πάρει ο Δήμος Παραλίας Πιερίας και το Αριστοτέλειο Διεθνές Πολιτιστικό Ίδρυμα, αξιοποιώντας το τεράστιο μυθολογικό και φιλοσοφικό απόθεμα του Ολύμπου και την παγκόσμια ακτινοβολία του ιερού βουνού.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα διερευνήσουν και θα αξιολογήσουν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την ίδρυση του Διεθνούς Κέντρου, με την παρουσία ειδικών επιστημόνων από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Σερβία, σε ειδική ημερίδα που θα γίνει την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2008 στο Πνευματικό Κέντρο Κατερίνης.

Από τις εισηγήσεις των ειδικών και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν, θα προσδιοριστεί η μορφή του «Σχολείου του Ολύμπου», η επιστημονική δομή του, το πρόγραμμά του και οι θεσμικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν.

Στόχος, πάντως, των φορέων που πήραν την πρωτοβουλία είναι να δημιουργηθεί ένα σχολείο Ανθρωπιστικών Σπουδών με επιστημονικά κριτήρια, στο οποίο θα συμμετέχουν σε σεμιναριακούς κύκλους φοιτητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές από όλον τον κόσμο, που θα έχουν ως αντικείμενο μελέτης το Μύθο και τη Φιλοσοφία που έχει σχέση με τον Όλυμπο και την Αρχαιότητα. Το «Σχολείο του Ολύμπου», που είναι μια πρωτοβουλία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ελληνικών και ξένων Ανθρωπιστικών Φορέων, δεν επιθυμεί να ανταγωνιστεί τις Πανεπιστημιακές Σπουδές, αλλά θα δράσει συμπληρωματικά στο ακαδημαϊκό έργο και θα συνεργαστεί στενά με ελληνικά και ξένα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Για το λόγο αυτό έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι των ελληνικών πανεπιστημίων της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας.

Στην Ημερίδα, πέρα από τους χαιρετισμούς τοπικών και πανεπιστημιακών παραγόντων, θα μιλήσουν ο πρόεδρος του Αριστοτελείου Διεθνούς Πολιτιστικού Ιδρύματος Δρ Νίκος Σικλόγλου, ο κοσμήτορας του European School of Ekonomics καθηγητής Στέφανο Ντάνα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων της Ρώμης Αμεντέο Σιαταρέλα και άλλοι ειδικοί επιστήμονες.

Σχόλια