Σεμινάριο για τη βιωματική μάθηση

ΣΕΙΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2009

Η εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης & σταδιοδρομίας EMPLOY σας κοινοποιεί τη διοργάνωση του σεμιναρίου με θέμα:

Βιωματική μάθηση στην πράξη

το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2009

στις εγκαταστάσεις του NEW YORK COLLEGE

στη Θεσσαλονίκη

Θεματολογία σεμιναρίου

Η βιωματική μάθηση είναι αποδεδειγμένα πιο αποτελεσματική από την κλασσική εκμάθηση γνωστικής ύλης και δεξιοτήτων: ο μαθητευόμενος δοκιμάζει έμπρακτα το αντικείμενο και βιώνει ο ίδιος/η ίδια το περιεχόμενό του. Ο ενεργός αυτός ρόλος δεν μπορεί να δοθεί μέσα από την παραδοσιακή παράδοση του μαθήματος- χρειάζεται διαφορετικός σχεδιασμός και εκτέλεση του μαθήματος. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να εφοδιαστεί με ειδική κατάρτιση και συγκεκριμένες δεξιότητες που να τον βοηθήσουν να εφαρμόσει νέες τεχνικές, κάνοντας το μάθημα πιο ευχάριστο και πολύ πιο εποικοδομητικό.

Αυτό το σεμινάριο παρέχει μια θεωρητική κατάρτιση σχετικά με το τί ακριβώς είναι η βιωματική μάθηση και πώς μπορεί να ενσωματωθεί στην καθημερινότητα της σχολικής τάξης. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου δίνονται πολλά και πλούσια παραδείγματα δραστηριοτήτων που μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, από την προσχολική αγωγή μέχρι και την εκπαίδευση ενηλίκων. Οι παρευρισκόμενοι θα κληθούν να συμμετάσχουν ενεργά σε πολλές από αυτές τις δραστηριότητες, για να δοκιμάσουν την εμπειρία της βιωματικής μάθησης αλλά και να καλλιεργήσουν δεξιότητες ενσυναίσθησης σχετικά με το πώς είναι να μαθαίνουμε μέσα από εμπειρίες.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι επιμορφούμενοι θα μάθουν πώς να επινοούν μόνοι τους σχέδια μαθήματος με τη βιωματική μέθοδο, ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο και με τις ιδέες τους.

Σε αυτό το σεμινάριο:

Ø Ακολουθείται συνδυαστική μέθοδος διδασκαλίας, με παράδοση θεωρητικού υλικού, ατομική και ομαδική εργασία και μελέτες περιπτώσεων.

Ø Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αυτογνωσία των επιμορφούμενων, που θα κληθούν να μάθουν περισσότερα για το δικό τους μαθησιακό και διδακτικό στυλ και να προσαρμόσουν τις τεχνικές που παρουσιάζονται στη δική τους προσωπικότητα.

Ø Ο βιωματικός χαρακτήρας του σεμιναρίου επιτρέπει να καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση, ώστε να μπορέσει ο επιμορφούμενος να βιώσει ο ίδιος την εμπειρία της βιωματικής μάθησης, πριν την εφαρμόσει στη διδασκαλία του.

Ø Οι μελέτες περιπτώσεων δίνουν την ευκαιρία για να περιγραφούν παραδείγματα από την αληθινή πραγματικότητα της σχολικής τάξης.

Κεντρικά σημεία του σεμιναρίου :

Α΄ Ενότητα

  • Κάλυψη του θεωρητικού μέρους- θεωρίες μάθησης, η βιωματική μάθηση (ιστορία, θεωρίες, εφαρμογές, κριτική).
  • Ο μαθητής μέσα μας: αναμνήσεις, μαθησιακό προφίλ, προσωπικό διδακτικό προφίλ.
  • Πώς δημιουργούμε μια ομάδα βιωματικής μάθησης: επιλογή, μέγεθος, κοινωνική δυναμική της ομάδας, ενδεχόμενα προβλήματα, απαραίτητες δεξιότητες του συντονιστή.

Β΄ Ενότητα

  • Παιχνίδι ρόλων, χρήση τεχνών, παρουσιάσεις ομαδικών εργασιών, παιχνίδια, δραστηριότητες.
  • Η διαθεματικότητα, η ευέλικτη ζώνη και η μέθοδος Project: ο ρόλος του εκπαιδευτικού, τα πλεονεκτήματα, οι δυσκολίες, παραδείγματα.
  • Η μετα-γνώση: μαθαίνοντας για τη μάθηση- παραδείγματα.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σε φοιτητές παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών σχολών, σε όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση και τη διδασκαλία αλλά και σε γονείς.

Τα σεμινάρια πέρα από το γνωστικό εφοδιασμό και την επιμόρφωση που παρέχουν, έχουν ιδιαίτερα βιωματικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και στοχεύουν στη μετάδοση επιστημονικών γνώσεων αλλά και στην άμεση συμμετοχή και ενεργή παρακολούθηση των συμμετεχόντων μέσα από οργανωμένη συζήτηση και πρακτικές δραστηριότητες.

ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ημερομηνία, ώρες και τόπος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2009

Ώρα προσέλευσης: 09.30 π.μ. - 10.00 π.μ.

Ώρες διεξαγωγής: 10.00 π.μ. - 15.00 μ.μ.

Το βιωματικό σεμινάριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του NEW YORK COLLEGE ( Κατσιμίδη 6 – Περιοχή Ευκλείδη) στη Θεσσαλονίκη.


(για περισσότερες πληροφορίες, κλικ εδώ)

Σχόλια