Μια ωραία ρήση για το ταλέντο

Δεν μπορεί κανείς να έχει έμφυτο το ταλέντο στο να παίζει βιολί- δεν υπάρχουν βιολιά στη φύση. Αντιθέτως, μπορεί κάποιος να έχει κίνητρα, να μπορεί να επωφεληθεί από την εξάσκηση, και να ξεπερνά τα εμπόδια.

Σχόλια