Αξιολόγηση ΑΕΙ- τα πρώτα αποτελέσματα

Πολύς λόγος γίνεται για την αξιολόγηση που πρέπει να γίνεται στα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η Ανεξάρτητη Αρχή για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ακολούθησε το ευρωπαϊκό πρότυπο και προχώρησε στην αξιολόγηση 5 τμημάτων. Τα πρώτα αποτελέσματα μπορείτε να τα βρείτε σε μορφή pdf σε αυτό το λινκ. Αντιγράφω τα εισαγωγικά-διαδικαστικά από το σχετικό website:

Η Ανεξάρτητη Αρχή για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση(Α.Δ.Ι.Π) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να αναρτήσει σε αυτόν τον ιστότοπο τις πέντε πρώτες Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης ισάριθμων Τμημάτων ΑΕΙ της χώρας.
Οι Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης είναι προϊόν επιτόπιων επισκέψεων 5μελών Επιτροπών ειδικών κατά αντικείμενο Kαθηγητών ξένων Πανεπιστημίων και Εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι κληρώθηκαν από το σχετικό Μητρώο που έχει καταρτίσει και διατηρεί η Α.Δ.Ι.Π.
Οι πέντε αυτές Εξωτερικές Αξιολογήσεις αποτελούν την πρώτη πλήρη εφαρμογή στην Ελλάδα της Διαδικασίας Διασφάλισης Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως αυτή εφαρμόζεται ήδη στις υπόλοιπες 45 χώρες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου για την Ανώτατη Εκπαίδευση.
Οι Εκθέσεις αυτές είναι διαγνωστικού χαρακτήρα. Επισημαίνουν τα επιτεύγματα και τις αδυναμίες των αξιολογηθέντων Τμημάτων και προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα προς το Τμήμα, το Ίδρυμα και την Πολιτεία για τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου έργου τους. Πρέπει όμως να διαβαστούν και να ερμηνευτούν συνολικά, και να αποφεύγεται η εύκολη εξαγωγή αποσπασματικών συμπερασμάτων.
Σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην χώρα μας αναμένεται ότι θα προκύψει όταν ολοκληρωθούν οι Εξωτερικές Αξιολογήσεις των υπόλοιπων 42 τμημάτων ΑΕΙ που έχουν δρομολογηθεί για το 2009 και όσων ακόμη ολοκληρώσουν την διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σχόλια