Σεμινάριο: Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή

Στις 14 Μαρτίου θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη σεμινάριο με θέμα την ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή, που απευθύνεται σε επαγγελματίες της υγείας, της ψυχικής υγείας αλλά και σε άτομα τα οποία έχουν έρθει αντιμέτωποι με κάποιο πρόβλημα υγείας των ιδίων ή του στενού τους περιβάλλοντος.

Θεματολογία σεμιναρίου

Η ψυχολογία της υγείας είναι ένας κλάδος της ψυχολογίας που ασχολείται με θέματα που έχουν να κάνουν με την αλληλεπίδραση της ψυχικής και της σωματικής μας υγείας. Ένα ιδιαίτερο θέμα που σχετίζεται με την ψυχολογία της υγείας είναι ο ίδιος ο ασθενής. Όταν ένας άνθρωπος νοσήσει, οι ανάγκες του διαφοροποιούνται, η ζωή του αλλάζει και μαζί με τη δική του ζωή επηρεάζονται και οι ζωές των ανθρώπων που τον περιβάλλουν, η εργασία του, κτλ.

Οι επαγγελματίες της υγείας (νοσηλευτές, εργαζόμενοι σε νοσοκομεία, ιατρεία, κλινικές, ιατροί, κτλ), οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγοι, ψυχίατροι, σύμβουλοι ψυχικής υγείας, κτλ.) αλλά και άτομα τα οποία στο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον έρχονται αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα υγείας (δικό τους ή κάποιου κοντινού τους προσώπου) χρειάζονται ειδικότερες γνώσεις στα εξής θέματα:

  • Πώς να συμπεριφερθούν σε έναν ασθενή, ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει;
  • Πώς να θωρακιστούν οι ίδιοι με δυνάμεις, ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους από την ψυχική φθορά, το φόβο και το άγχος, ώστε να είναι το ίδιο λειτουργικοί και αποτελεσματικοί στη ζωή τους;
  • Ποια είναι τα όρια του επαγγελματισμού σε επαγγελματικούς χώρους με τόσο έντονο το διαπροσωπικό στοιχείο;
  • Τι συμβαίνει σε ειδικότερες συνθήκες, όπως είναι οι χρόνιες ασθένειες, οι περιπτώσεις ανίατης ασθένειας και οι ασθένειες που βρίσκονται στο τελικό στάδιο πριν το θάνατο;

Το επιμορφωτικό αυτό σεμινάριο καλύπτει κάποιες βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με το δύσκολο αυτό θέμα της ψυχολογίας του ασθενή και επικεντρώνει στα συναισθήματα και τις ανάγκες:

  • Του ίδιου του ασθενή
  • Των κοντινών του προσώπων (φίλων, συγγενών, παιδιών, συντρόφου, φροντιστή)
  • Των επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με ασθενείς.
Περισσότερες πληροφορίες για το χώρο, την τοποθεσία, το ακριβές περιεχόμενο και τον τρόπο επικοινωνίας για να κλείσετε μια θέση θα βρείτε ΕΔΩ.

Σχόλια