Γυναίκες και μόρφωση- μερικά στοιχεία


Μερικά στατιστικά στοιχεία για τις διαφορές στα δύο φύλα στην Ελλάδα, από άρθρο στης σημερινής Ημερησίας:

Αυξάνονται τα ποσοστά των γυναικών πού κατέχουν μια ή περισσότερες ξένες γλώσσες (στις ηλικίες 18-24 ετών το ποσοστό το 2008 ήταν 85%, από 73% το 1988)
Ανδροκρατούμενος εξακολουθεί να παραμένει, στην πλειονότητά του, ο κόσμος των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.


Σύμφωνα με τα ευρήματα της επιστημονικής μελέτης, οι γυναίκες στην Ελλάδα μορφώνονται περισσότερο, καθώς στις ηλικίες 18-24 ετών, το ποσοστό εκείνων με ανώτερη μόρφωση ήταν το 2008 στο 57% έναντι 26% το 1988 (αντίστοιχα, στις ηλικίες 25-44 ετών στο 45% από 18% το 1988, και στις ηλικίες 45-54, στο 29% από 9% πριν από είκοσι χρόνια).


Ταυτόχρονα αυξάνονται τα ποσοστά των γυναικών πού κατέχουν μια ή περισσότερες ξένες γλώσσες (στις ηλικίες 18-24 ετών το ποσοστό το 2008 ήταν 85%, από 73% το 1988). Σε ό,τι αφορά στην οικογενειακή τους κατάσταση, οι Ελληνίδες, πλέον, παντρεύονται και αποκτούν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία, ενώ οι μητέρες σήμερα συμβουλεύουν τις κόρες τους να σπουδάσουν και να επιδιώξουν την οικονομική τους ανεξαρτησία σε ποσοστό 46%.

Σχόλια