Σύνδεσμος γονέων και φίλων χαρισματικών παιδιών Κύπρου

Ο Σύνδεσμος γονέων και φίλων χαρισματικών παιδιών Κύπρου πρόσφατα απέκτησε δική του ιστοσελίδα: http://www.giftedchildrencyprus.org όπου μπορεί κανείςνα πληροφορηθεί για τη δράση του συνδέσμου- σύντομα μάλιστα θα "ανέβουν" στην ιστοσελίδα και οι ομιλίες και γενικότερες πληροφορίες από την εκδήλωση του προηγούμενου σαββατοκύριακου (συνέδριο με ομιλίες και σχετικά εργαστήρια για γονείς και εκπαιδευτικούς).

Ένα άρθρο από τον τύπο της Κύπρου που αναφέρεται στο ζήτημα των χαρισματικών παιδιών μπορεί κανείς να βρεί εδώ.

Σχόλια