Μεγάλο ψάρι σε μικρή γυάλα

Υπάρχει εικόνα που να αναπαριστά το εκπαιδευτικό μας σύστημα καλύτερα από αυτήν;

Πρόκειται για το φαινόμενο "μεγάλο ψάρι σε μικρή λιμνούλα" (big fish in little pond) που πολλοί εύστοχα έχουν χρησιμοποιήσει, για να περιγράψουν την αίσθηση που έχει το χαρισματικό άτομο.
Η συγκεκριμένη φωτογραφία όμως πιστεύω ότι αναπαριστά καλά και το εκπαιδευτικό σύστημα, που διαθέτει έναν μηχανισμό να "τραβά" τη μάζα προς το μέτριο, τακτική που κουράζει τους χαμηλών δυνατοτήτων μαθητές και καταπνίγει τους υψηλών δυνατοτήτων μαθητές.

Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
γι'αυτό λέμε και ότι η δημοκρατία εξισώνει τους πάντες προς τα κάτω..