Εργασιακό στρες γυναικών και καρδιολογικά προβλήματα

Ένα ακόμα άρθρο μας πληροφορεί για ερευνητικά αποτελέσματα που αφορούν το πόσο επηρεάζεται η καρδιολογική υγεία των γυναικών από το εργασιακό στρες:

Απαιτητικές δουλειές, οι οποίες συνδέονται με μεγάλο άγχος, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο καρδιοπάθειας στις γυναίκες- και ιδίως στις νεαρές-, σύμφωνα με νέα μελέτη από τη Δανία.

Εως σήμερα διαφορετικές έρευνες είχαν δείξει ότι μια στρεσογόνος εργασία μπορεί να αυξήσει τους κινδύνους για την καρδιά, ωστόσο οι μελέτες αυτές επικεντρώνονταν σε άνδρες. Οι ερευνητές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Glostrup μελέτησαν μεγάλο αριθμό γυναικών- περισσότερες από 12.000 νοσοκόμες- επί μακρό χρονικό διάστημα. Οι γυναίκες ήταν ηλικίας 45-64 ετών το 1993, όταν ξεκίνησε η μελέτη, και ρωτήθηκαν σχετικά με το πόση πίεση αισθάνονταν στην εργασία τους. Στη συνέχεια οι συμμετέχουσες στη μελέτη παρακολουθήθηκαν επί 15 χρόνια.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα οποία δημοσιεύονται στο επιστημονικό περιοδικό «Οccupational and Εnvironmental Μedicine», οι γυναίκες που είχαν αναφέρει ότι αισθάνονταν έστω και λίγη πίεση και άγχος στην εργασία τους είχαν 25% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρδιοπάθεια σε σύγκριση με όσες είχαν πει ότι αισθάνονται πως έχουν τον έλεγχο της κατάστασης στη δουλειά τους.

Στις γυναίκες μάλιστα που αισθάνονταν μεγάλο άγχος και πίεση στον εργασιακό χώρο οι πιθανότητες εμφάνισης καρδιοπάθειας αυξάνονταν κατά 35%. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι νεότερες σε ηλικία γυναίκες ήταν εκείνες που αντιμετώπιζαν και τον μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιοπαθειών.

Σχόλια