Υποστήριξη αθλητικού ταλέντου

Η βιβλιογραφία δεν είναι τόσο πλούσια σε ό,τι αφορά το αθλητικό ταλέντο και την ανάπτυξή του. Είναι εμφανής η προκατάληψη της ψυχολογίας υπέρ των καθαρά νοητικών ικανοτήτων, παρόλο που και η αθλητική επίδοση αφορά νοητικές λειτουργίες (ταχύτητα αντίδρασης, λήψη αποφάσεων, υπολογισμός πρακτικών κανόνων φυσικής, κτλ) αλλά και συναισθηματικές (κίνητρα, αυτοεκτίμηση, κτλ).

Μετά από αρκετή αναζήτηση, βρήκα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του ομοσπονδιακού προπονητή κ. Κατσικαδέλη σχετικά με το αθλητικό ταλέντο. Αναφέρει το ότι η άνθιση ενός ταλέντου αφορά τη συνυπαρξη πολλών επιπρόσθετων παραγόντων, πέρα από εκείνους που θα πρέπει να προϋπάρχουν. Κατ'αρχήν, αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρχει ένα σωστό σύστημα ανίχνευσης ταλέντων και μεταφέονται τα πορίσματα του Richards (1999) σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία ενός προγράμματος ανίχνευσης ταλέντων:
  • Η ικανότητα αναγνώρισης των δυνατοτήτων των αθλητών από μικρή ηλικία (περίπου 10-12 ετών)
  • Η δυνατότητα πρόβλεψης της Φυσικής Ανάπτυξης.
  • Η δυνατότητα εγγύησης ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος από γονείς, προπονητές κα.
  • Τη δυνατότητα απομόνωσης του ενδιαφέροντος του αθλητή στο επιλεγμένο άθλημα για το οποίο έχει ήδη επιλεχθεί.
  • Την δυνατότητα παροχής ενός ποιοτικού προπονητικού περιβάλλοντος. π.χ. τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης.
Στη συνέχεια το άρθρο αναλύει την οργάνωση της προπονητικής διαδικασίας αλλά και την αξία της επιστημονικής υποστήριξης στην αξιοποίηση ενός ταλέντου. Σημαντικό είναι να αντιλαμβάνονται όλοι τα εξελικτικά στάδια του ατόμου, ώστε οι απαιτήσεις της προπόνησης να είναι ανάλογες. Επιπρόσθετα, η παροχή κινητικών εμπειριών οδηγεί και στον καλύτερο εντοπισμό των δυνατοτήτων αλλά και σε μεγαλύτερες δυνατότητες μάθησης νέων δεξιοτήτων (Bompa,1994; Matveyev,1981). Πολύ εύστοχα παρατίθεται στο άρθρο και η άποψη του Hirsch (2000) ότι «όσο περισσότερα γνωρίζεις, τόσο πιο εύκολα μπορείς να μάθεις κάτι καινούργιο, επειδή έχεις ήδη σαφώς περισσότερα σημεία επαφής για να συνδέσεις τη νέα γνώση με αυτά που ήδη ξέρεις».

Ακολουθούν σκέψεις του συγγραφέα σχετικά με το ρόλο της οικογένειας και της συνεργασίας με τον προπονητή, καθώς και για τις παιδαγωγικές μεθόδους της προπόνησης. Αξίζει να διαβάσετε περισσότερα εδώ.

Σχόλια