Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας 2012


Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί το επόμενο συνέδριο εξελικτικής ψυχολογίας τον επόμενο Μάιο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου.

Σχόλια