Σεμινάριο: διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς-προσαρμογής

H εταιρεία επαγγελματικού προσανατολισμού και δια βίου μάθησης EMPLOY διοργανώνει σεμινάριο στο οποίο θα ασχοληθούμε με τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς και προσαρμογής στην Αθήνα, 3/3/2012 στο ξενοδοχείο Τιτάνια. Λεπτομέρειες για την εξασφάλιση θέσης μπορείτε να βρείτε με κλικ εδώ. Θα χαρώ να σας δω από κοντά!

Λίγα λόγια για το περιεχόμενο του σεμιναρίου:
Ακόμα και με τη θεωρητική κατάρτιση που λαμβάνει ο νέος εκπαιδευτικός, σύντομα όταν μπει για πρώτη φορά στη σχολική τάξη αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει αρκετή απόσταση ανάμεσα στις παιδαγωγικές θεωρίες που διδάχτηκε, και στην εκπαιδευτική πράξη. Οι διαπροσωπικές δεξιότητες, οι διδακτικές τεχνικές και κυρίως οι ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις που κάθε μαθητής χρειάζεται καθιστούν απαραίτητη την περαιτέρω επιμόρφωση του εκπαιδευτικού.
Φυσικά οι εκπαιδευτικοί σε πολλά πεδία είναι άριστα καταρτισμένοι. Όμως λόγω των προβλημάτων που συνειδητοποιούν οι εργαζόμενοι στο χώρο της εκπαίδευσης, είναι αναπόφευκτο να δημιουργούνται συναισθήματα ανεπάρκειας. Ως αποτέλεσμα, βιώνεται έντονο άγχος που δεν οφείλεται στην ανεπάρκειά τους στο γνωστικό τους αντικείμενο, αλλά σε προβληματισμούς που έχουν για τον παιδαγωγικό τους ρόλο. Άλλες πηγές άγχους είναι η έλλειψη κινήτρων των μαθητών, η έλλειψη χρόνου, θέματα πειθαρχίας, έλλειψη συνεννόησης και επικοινωνίας με τους συναδέλφους, ασάφεια του εκπαιδευτικού ρόλου, κτλ.
Εντοπίζεται λοιπόν η ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (νέων αλλά και έμπειρων, καθώς στα επαγγέλματα που αφορούν δουλειά με ανθρώπους, ποτέ δεν εξαντλούνται οι γνώσεις) σε πιο πρακτικά ζητήματα της εκπαιδευτικής τους πράξης, ως προς τα προβλήματα και τις δυσκολίες που προκύπτουν σε μια σχολική αίθουσα:
• Ποιες είναι οι διαπροσωπικές δεξιότητες που μπορεί να καλλιεργήσει κάποιος, για να ‘κερδίσει’ περισσότερο τους μαθητές του;
• Πώς μπορεί κάποιος να διδάξει χρησιμοποιώντας τεχνικές εναλλακτικής διδακτικής (βιωματικότητα, ομαδοκεντρική διδασκαλία, δημιουργική διδασκαλία);
• Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός τους μαθητές που έχουν χαμηλά κίνητρα;
• Πώς μπορεί να χειριστεί ο εκπαιδευτικός προβλήματα προσαρμογής και ακραίας συμπεριφοράς (επιθετικότητα, συστολή, κτλ);
• Τι ρόλο παίζουν τα όρια και η πειθαρχία στην εκπαιδευτική πράξη;
• Τί θέλουν οι μαθητές από τον εκπαιδευτικό τους;
• Ποιες είναι οι κοινωνικές δεξιότητες που μπορεί να καλλιεργήσει ο εκπαιδευτικός, για να επικοινωνεί καλύτερα με τους μαθητές του;
• Ποια είναι η σημασία της συνεργασίας με τους γονείς;
• Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του χαρισματικού δασκάλου;
Το σεμινάριο αυτό ακολουθεί συνδυασμό πρακτικών συμβουλών και παρουσίασης ενημερωτικού υλικού σχετικά με τις πρακτικές πτυχές του παιδαγωγικού επαγγέλματος, με ομαδικές δραστηριότητες και συζητήσεις που επικεντρώνουν σε πραγματικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό τους έργο. Αποτελείται από δύο ενότητες που αλληλοσυμπληρώνονται, για να καλύψουν ολοκληρωμένα τον τρόπο αντιμετώπισης μιας σειράς πρακτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι αλλά και περισσότερο έμπειροι εκπαιδευτικοί.

Σχόλια