ΜΜΕ και διαταραχές πρόσληψης τροφής- βίντεο

Ένα βιντεάκι που έφτιαξα σχετικά με το ρόλο των εικόνων που προσλαμβάνουμε από τα ΜΜΕ και της διαμόρφωσης της αυτοεικόνας που συναντάται στις διαταραχές πρόσληψης τροφής:
  • πώς ο εγκέφαλός μας αφομοιώνει εικόνες ακόμα και χωρίς να γίνεται αυτό συνειδητά;
  • τι είδους εικόνες προσλαμβάνουμε από τα ΜΜΕ;
  • τι επιπτώσεις έχουν αυτές στην αυτοεικόνα μας;
  • πώς αντιδρούμε;
  • πώς σχετίζονται οι διαταραχές πρόσληψης τροφής με αυτά;
  • τι μπορούμε να κάνουμε;

Σχόλια