Συνέδριο δραματοθεραπείας-παιγνιοθεραπείας

Στην Ελλάδα θα διεξαχθεί φέτος το Ευρωπαϊκό συνέδριο δραματοθεραπείας- παιγνιοθεραπείας με θέμα: Early attachment and personality development- bridging psychotherapy and neuroscience. (πρώτοι συναισθηματικοί δεσμοί προσκόλλησης και ανάπτυξη προσωπικότητας- γεφυρώνοντας την ψυχοθεραπεία με τις νευροεπιστήμες).