Συνέδριο 2013 για την παιδική ηλικία

Αντιγράφω πληροφορίες για επερχόμενο συνέδριο:


Υπό την Αιγίδα του Κέντρου Έρευνας Επιστήμης και Εκπαίδευσης (ΚΕ.ΕΠ.ΕΚ.)  • το Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών του  Τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
  • το Research Center “Childhoods.Societes” Wuppertal University,
  •  η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος (Π.Ε.Ε.),
  • η Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία,
  •  το European Sociological Association, Childhood Stream,

πρόκειται να πραγματοποιήσουν κατά το εαρινό εξάμηνο (11-14 Απριλίου) του ακαδημαϊκού έτους 2012 – 2013 Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή, με θέμα: «Παιδική Ηλικία: Κοινωνιολογικές, Πολιτισμικές, Ιστορικές και Παιδαγωγικές Διαστάσεις».
Καθώς το παιδί και η παιδική ηλικία τυγχάνει ως θέμα ιδιαίτερης προσοχής στο χώρο των κοινωνικών επιστημών και της παιδαγωγικής αλλά αποτελεί και αντικείμενο γενικότερα πολυεπιστημονικού ενδιαφέροντος, πιστεύουμε ότι η διεξαγωγή του εν λόγω Συνεδρίου αφορά την πλειοψηφία των συναδέλφων.                                                                         

Σχόλια