Συνέδριο ψυχολογίας- CBT για παιδιά και εφήβους 2012


Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Προσεγγίσεων σε Παιδιά και Εφήβους θα πραγματοποιηθεί  στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας στην Αθήνα,
12-14 Οκτωβρίου 2012.


Ιστοσελίδα συνεδρίου: www.childCBT2012.gr

Σχόλια