Συνέδριο "Η οικογένεια εκπαιδεύεται...δια βίου"- Αθήνα, Νοε.2012

 
Οι Σχολές Γονέων του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) διοργανώνουν το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα:
 
« Η οικογένεια εκπαιδεύεται… διά βίου»
 
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης του έργου των Σχολών Γονέων από την έναρξή του (2003) έως σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν εργασίες που αφορούν στην εκπαίδευση των γονέων από την πλευρά της ψυχολογίας, της ιατρικής, της κοινωνιολογίας και της παιδαγωγικής επιστήμης.
 
Οι συνεργάτες του έργου «Σχολές Γονέων» απ’ όλη την επικράτεια, καθώς και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς, θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους, να ανταλλάξουν απόψεις, να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους και να θέσουν νέα ερωτήματα που προκύπτουν από την διά βίου εκπαίδευση των γονέων, όπως ο διαγενεακός διάλογος, η ενεργός γήρανση κ.α. 
 
Το πρόγραμμα  του συνεδρίου  περιλαμβάνει προσκεκλημένες ομιλίες, προσκεκλημένα συμπόσια, συμπόσια, προφορικές ανακοινώσεις και αναρτημένες ανακοινώσεις με θέμα την οικογένεια.
 
Το συνέδριο απευθύνεται σε ψυχολόγους, ιατρούς, κοινωνιολόγους, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς ανθρωπολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φοιτητές, γονείς και σε όσους ενδιαφέρονται για τα θέματα της οικογένειας.
 
Θεματικές ενότητες:
1.      Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή
2.      Διαφυλικές σχέσεις
3.      Ανάπτυξη στην τρίτη ηλικία
4.      Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας
5.      Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
6.      Συμβουλευτική γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες
7.      Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια
 
Το έργο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα « Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο πράξεων  «Σχολές Γονέων»   ΑΠ7,  ΑΠ8,  ΑΠ9,  και  συγχρηματοδοτείται  από  το  ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Ελληνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
 
Οι εγγραφές πραγματοποιούνται online στο site του συνεδρίου, http://www.sxolesgoneon2012.gr/
 
 
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 8-10 Νοεμβρίου 2012, στο ξενοδοχείο Metropolitan , Λεωφόρος Συγγρού 385, Αθήνα
 
 

Σχόλια