Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας- 2013

Το 14ο Πανελλήνιο Συνεδρίο Ψυχολογικής έρευνας με θέμα "Η Ψυχολογία σε κρίσ-η-μους καιρούς" θα διεξαχθεί στις 15-19 Μαΐου 2013 στην Αλεξανδρούπολη από την Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία και τη σχολή Επιστημών της Αγωγής του ΔΠΘ.
Η ιστοσελίδα που δίνει περισσότερες πληροφορίες είναι www.elpsecongress2013.gr


Σχόλια