Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς- σεμινάριο στην Κρήτη

 

Για πρώτη φορά στην Κρήτη διεξάγουμε ένα σεμινάριο για την αποτελεσματική διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς και προσαρμογής στη σχολική τάξη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 8-12-2012 στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Εδώ θα βρείτε λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και τον τρόπο εξασφάλισης θέσης.

Σχόλια