Σεμινάρια "αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού"- Αθήνα-Θεσ/νίκη

Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου 

Στη Θεσσαλονίκη στις 3 Νοεμβρίου και στην Αθήνα στις 10 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί από την εταιρία Employ σεμινάριο σχετικά με την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε σε αυτούς τους συνδέσμους:

Αθήνα
Θεσσαλονίκη

Λίγα λόγια για την εκδήλωση:
Στις οργανωμένες κοινωνίες της εποχής μας η εκπαίδευση καθορίζεται από την κυρίαρχη κουλτούρα, όπως αυτή εκφράζεται από τις πολιτικές των κυβερνήσεών τους. Η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών στο διδακτικό έργο, οι μέθοδοι διδασκαλίας που ακολουθούνται αλλά και η τεκμηρίωση, αποτελούν κριτήρια τα οποία συνεκτιμώνται στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
Στο πλαίσιο ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων εκτιμούμε ότι η παρακάτω θεματική θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη καθώς προετοιμάζεται η αξιολ

όγηση των εκπαιδευτικών εντός του σχολικού έτους.
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι μια αναγκαιότητα που έχει γίνει αντικείμενο αναγνώρισης και μελέτης εδώ και πολύ καιρό στην εκπαιδευτική έρευνα. Αν και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτελεί σημείο έντονων αντιπαραθέσεων, ολοένα και περισσότερο αναγνωρίζεται ότι μπορεί να αποτελέσει μηχανισμό ανατροφοδότησης που θα συμβάλει στη βελτίωση της εκπαίδευσης (μαζί με την εκπαιδευτική έρευνα και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών).
Πέρα από την επιστημονική κατάρτιση πάνω στο γνωστικό αντικείμενο του εκπαιδευτικού, επικρατεί η γενική παραδοχή ότι η ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση αποτελεί κεντρικότατη συνιστώσα της αποτελεσματικότητας στο εκπαιδευτικό έργο.
Στην συγκεκριμένη επιμόρφωση, συζητώνται πρακτικές διαστάσεις των σημείων στα οποία καλείται να αξιολογηθεί ο εκπαιδευτικός, καθώς και παρατίθενται προβληματισμοί σχετικά με τις τεχνικές αλλά και προσωπικές δυσκολίες της διαδικασίας της ψυχοπαιδαγωγικής αξιολόγησης, ενώ υπογραμμίζεται ο ρόλος πολλαπλών αξιολογητών για τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας.

Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων από τις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, σε στελέχη της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης αλλά και σε φοιτητές καθώς και σε επαγγελματίες και επιστήμονες με ενεργό ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο. Αξίζει να σημειωθεί πως η παρούσα ημερίδα αποτελεί την πρώτη ημερίδα όπου υλοποιείται Πανελλαδικά στο θεματικό αυτό πεδίο μετέπειτα και από τις σχετικές εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με την προτιθέμενη εισαγωγή της αξιολόγησης στη δημόσια εκπαίδευση

Για δηλώσεις συμμετοχής, αναλυτικές πληροφορίες και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία της ημερίδας καθώς ο αριθμός των διαθέσιμων συμμετοχών είναι συγκεκριμένος.

Τel.: 2310 230545 Fax: 2310 230415 Mailto: info@e-employ.gr
(Ώρες επικοινωνίας: 10:00 έως 19:00 καθημερινά από Δευτέρα-Παρασκευή)
ή επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο www.e-employ.gr | www.facebook.com/employ.page για το αναλυτικό πρόγραμμα


Σχόλια