Δεν είναι το ΙQ καθοριστικό για τις μαθηματικές επιδόσεις

Μεταφράζω ένα άρθρο σχετικά με νέα ευρήματα για τους παράγοντες που καθορίζουν την επίτευξη υψηλών μαθηματικών επιδόσεων. 

Αυτό που καθορίζει την ανάπτυξη της επίτευξης μαθηματικών επιδόσεων δεν είναι πόσο έξυπνοι είναι οι μαθητές αλλά πόσο υψηλά κίνητρα έχουν και πώς διαβάζουν. Αυτό είναι το κύριο εύρημα μιας νέας μελέτης που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό Child Development.

Η μελέτη αυτή διεξήχθη από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και στο Πανεπιστήμιο του Bielefeld. "Ενώ η ευφυία, όπως αξιολογείται από τα τεστ νοημοσύνης, είναι σημαντική στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των μαθηματικών ικανοτήτων, στην κατοπινή ανάπτυξη των μαθητών παίζουν περισσότερο ρόλο τα κίνητρα και οι δεξιότητες μελέτης", σύμφωνα με τον Kou Murayama, μεταδιδακτορικό ερευνητή της ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο UCLA (ο οποίος βρισκόταν στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, όταν έκανε αυτή τη μελέτη). Ο Murayama μαζί με συναδέλφους μελέτησαν έξι ετήσια σύνολα δεδομένων από μια γερμανική μακροπρόθεσμη μελέτη που αξιολογούσε τις μαθηματικές ικανότητες σε 3.520 μαθητές από την πέμπτη μέχρι την 10η τάξη. Διερεύνησαν πώς τα κίνητρα, οι ικανότητες στον τρόπο μελέτης και η ευφυία μαζί προέβλεπαν την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των μαθηματικών επιτευγμάτων για διάστημα πέντε τών.

Η ευφυία βρέθηκε να συνδέεται στενά με τις μαθηματικές επιδόσεις, αλλά μόνο στο αρχικό στάδιο της ανάπτυξης των μαθηματικών ικανοτήτων. Τα κίνητρα και ο τρόπος μελέτης αποδείχτηκαν ως πιο σημαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη των μαθητών στα μαθηματικά. Οι μαθητές που ένιωθαν ικανοί, που είχαν εσωτερικά κίνητρα, που χρησιμοποιούσαν δεξιότητες όπως το να κάνουν περιλήψεις, να εξηγούν και να κάνουν συνδέσεις με άλλα πεδία, που απέφευγαν την απομνημόνευση μέσω επαναλήψεων έδειξαν μεγαλύτερες επιδόσεις από τους υπόλοιπους. Αντίθετα, η ευφυία δεν είχε καμία σχέση με την εξέλιξη των μαθηματικών επιδόσεων.

"Η μελέτη μας υποστηρίζει ότι οι ικανότητες των μαθητών να μάθουν τα μαθηματικά έχουν να κάνουν με παράγοντες που μπορούν να αναπτυχθούν μέσω της εκπαίδευσης", εξηγεί ο Murayama.  "Εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία δίνουν έμφαση στα κίνητρα και τον τρόπο μελέτης μπορεί να αποτελέσουν έναν σημαντικό τρόπο για να ενισχύσουν την ικανότητά τους στα μαθηματικά αλλά και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα".

image:  http://cdn1.psypost.org/wp-content/uploads/2012/01/Mathematics-homework.jpg

Σχόλια