4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακής Επιστήμης

Αντιγράφω πληροφορίες για αυτό το συνέδριο από την ιστοσελίδα του
http://cogsci13.helleniccognitivesciencesociety.gr/

Η Ελληνική Εταιρεία Γνωσιακής Επιστήμης
σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο
4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
που θα πραγματοποιηθεί στο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
6-8 Ιουνίου 2013
Στο συνέδριο γίνονται δεκτές προτάσεις μόνο
για συμπόσια και αναρτημένες ανακοινώσεις
Τελική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 28 Φεβρουαρίου 2013

Σχόλια