Σεμινάριο: Νεανική Επιθετικότητα-Παραβατικότητα: Πρόληψη & Αντιμετώπιση στο Σχολείο & την Οικογένεια

Πολύς λόγος γίνεται το τελευταίο διάστημα για την έξαρση της επιθετικότητας σε παιδιά και εφήβους. Επίσης παρατηρείται ολοένα και μεγαλύτερη έξαρση κρουσμάτων παραβατικής συμπεριφοράς, η οποία συχνά έχει ολέθριες συνέπειες και κόστος ακόμα και σε ανθρώπινες ζωές. Η επιθετικότητα εκδηλώνεται σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής και φυσικά η σχολική πραγματικότητα δεν μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση. Ενώ μάλιστα η βίαιη συμπεριφορά δε λαμβάνει ιδιαίτερες διαστάσεις στην παιδική ηλικία, όσο μεγαλώνει ηλικιακά το άτομο οι βίαιες τάσεις μπορεί να λάβουν επικίνδυνες διαστάσεις κατά την εφηβική και νεανική ηλικία.
Στο χώρο του σχολείου οι επιθετικές τάσεις εκδηλώνονται σε διάφορες μορφές. Είτε με σωματική βία, είτε με λεκτική βία, είτε με φαινόμενα του λεγόμενου εκφοβισμού, όπου η βία ασκείται με πιο ψυχολογικό τρόπο. Μπορεί όμως να εμφανιστούν και σοβαρότερα περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς, από την κλοπή μέχρι την πρόκληση βλάβης σε κτίρια, αντικείμενα αλλά και σε ανθρώπους
Οι εκδηλώσεις της συμπεριφοράς δεν είναι όμως πάντα εμφανείς. Πολλές φορές αρκεί να γίνει κάτι πολύ σοβαρό, για να καταλάβουν γονείς και εκπαιδευτικοί ότι εκδηλώθηκε κάτι τέτοιο στο χώρο του σχολείου. Για αυτόν τον λόγο είναι επιτακτική η ανάγκη ενδελεχούς ενημέρωσης σχετικά με τη νεανική επιθετικότητα και παραβατικότητα, ώστε οι παρεμβάσεις να βασίζονται σε συγκεκριμένα δεδομένα και να στοχεύουν στην αιτία των προβλημάτων αυτών, παρά στην επιφανειακή συμμόρφωση και σωφρονισμό.
Η παρούσα επιμόρφωση στοχεύει να καλύψει εκτενώς το θέμα αυτό παρουσιάζοντας σύγχρονα και πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την κατάσταση στην Ελλάδα. Εκτός από την περιγραφή των διαφόρων φαινομένων βίας και επιθετικότητας, θα συζητηθούν ειδικές περιπτώσεις πραγματικών περιστατικών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εξερεύνηση των αιτίων της εκδήλωσης της επιθετικής συμπεριφοράς, καθώς η επίγνωση των αιτίων είναι σημαντικός παράγοντας και για την πρόληψη και για την ευρύτερη κατανόηση του φαινομένου. Θα παρουσιαστούν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορούν γονείς και εκπαιδευτικοί να αντιληφθούν αν στον σχολικό χώρο έχει κάνει την εμφάνισή του ένα τέτοιο φαινόμενο.
Τέλος, θα συζητηθεί εκτενώς ο τρόπος με τον οποίο οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να στοχεύσουν α) στην πρόληψη εκδηλώσεων βίας και επιθετικότητας και β) στην πρόληψη αυτών.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, σε φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων και σε γονείς.

Για δηλώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε και με τη γραμματεία του σεμιναρίου.

Τ. 2310 230545
F. 2310 230415
M. info@e-employ.gr
Url. www.e-employ.gr

Σχόλια