4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας

Αντιγράφω το κείμενο πρόσκλησης για το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2014 στην Κρήτη:

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας του Κλάδου της Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας με τίτλο: «Μορφές Ανάπτυξης Σε Έναν Απρόοπτα Μεταβαλλόμενο Κόσμο», θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας και το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 15 – 18 Μαΐου 2014 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου).

Κεντρικός άξονας του Συνεδρίου είναι η μελέτη των μορφών ανάπτυξης καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου μέσα στον απρόοπτα μεταβαλλόμενο κόσμο που ζούμε σήμερα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα μας απασχολήσουν ζητήματα που αφορούν σε όλο το φάσμα της ανάπτυξης, ξεκινώντας από τη βρεφική και φτάνοντας έως και τη γεροντική ηλικία. Θα εξεταστούν ζητήματα που σχετίζονται με τη σωματική, την κιναισθητική, τη γνωστική, τη γλωσσική, τη συναισθηματική και την κοινωνική ανάπτυξη, καθώς και οι παράγοντες που προάγουν ή θέτουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη των ατόμων. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Συνεδρίου θα βρίσκονται όχι μόνο θεματικές ενότητες που αφορούν στην ομαλή ανάπτυξη,
αλλά και στη μελέτη των αποκλίσεων, των κλινικών εφαρμογών και των σύγχρονων θεραπευτικών παρεμβάσεων.
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα απαρτίζεται από προσκεκλημένες  ομιλίες, συμπόσια, προφορικές ανακοινώσεις σε θεματικές συνεδρίες, και αναρτημένες εργασίες.
Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας προσδοκά να φιλοξενήσει εργασίες που αναδεικνύουν τις τάσεις της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο πεδίο της Εξελικτικής Ψυχολογίας, και διευρύνουν την κατανόηση μεθοδολογικών και επιστημολογικών ζητημάτων συμβάλλοντας στην ανταλλαγή της επιστημονικής γνώσης τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.
Το συνέδριο απευθύνεται σε ψυχολόγους, παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, ανθρωπολόγους, κοινωνιολόγους, φοιτητές ψυχολογίας και παιδαγωγικών τμημάτων, καθώς και σε όποιον ενδιαφέρεται για την ανθρώπινη ανάπτυξη και τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων.
Σας προσκαλούμε να συμβάλετε ενεργά στον επιστημονικό διάλογο και να συμμετάσχετε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας. Το παρόν Συνέδριο αποτελεί τ
ην συνέχεια των τριών προηγούμενων Πανελλήνιων Συνεδρίων Εξελικτικής Ψυχολογίας που έγιναν με επιτυχία στην Αθήνα (2008), στην Αλεξανδρούπολη (2010) και στη Θεσσαλονίκη (2012). Ελπίζουμε το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας να αποτελέσει το ιδανικό πλαίσιο για την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας.
Μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου
www.exeliktiki2014.gr.
Η αφίσα και το φυλλάδιο του συνεδρίου με όλες τις σημαντικές πληροφορίες επισυνάπτονται.
Η Οργανωτική Επιτροπή και εγώ προσωπικά σας περιμένουμε στο Ρέθυμνο της Κρήτης!
Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Θεανώ Κοκκινάκη
Επίκ. Καθηγήτρια Εξελικτικής Ψυχολογίας
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Κρήτης
------------------------------------------Μαρία Λεβέντη
Γραμματεία Συνεδρίου Εξελικτικής 2014
exeliktiki2014@ibiselgreco.gr

Σχόλια